MHT CET Toppers List 202

GOHIL HARDIK PRATAP MUMBAI 100

UTKARSH PANT THANE 100

JAY HARESH MEHTA MUMBAI 100

SHAH TARANG RISHIKESH SOLAPUR 100

DESHMUKH SHARAYU SHIVAJIRAO AKOLA 100

EKANSH RAVI SHANKAR MUMBAI 100

KULKARNI AMOGH GURUNATH PUNE 100

WADKAR SRUJAN NITIN PUNE 100

VELASKAR TANZEEL   MUMBAI 100